La formació

Un bon programa de formació facilita la consecució dels objectius del compliance. Que el personal de l’empresa conegui quins són els il·lícits penals que es poden produir en cadascuna de les àrees professionals assegura una nova actitud enfront de possibles incompliments, tant en la seva detecció com a deixar de dur a terme pràctiques que poguessin posar en perill l’organització. Per això entenem que la formació és una part essencial del compliance penal.

La cultura del compliment comença amb la instrucció de totes les parts implicades: treballadors i directius. El programa formatiu dissenyat per Judilex s’adapta a les necessitats de cada empresa. Sabem que és essencial que la formació no sigui exclusivament teòrica, sinó que el professor ha de poder aportar la seva visió pràctica del dret penal. És per això que el nostre equip de formadors està compost per jutges, fiscals i secretaris judicials, tots ells amb experiència en l’àmbit penal i que poden donar una visió àmplia i experta de les matèries de compliance penal.