Programes de compliance – JUDILEX Legal

  • Avaluació individualitzada dels riscos associats a l’organització.
  • Informe de riscos i determinació dels protocols per al compliment.
  • Pla de formació de l’òrgan d’administració amb lliurament del manual de formació.
  • Revisió de la implementació per part de la persona jurídica del model individualitzat de prevenció penal.
  • Lliurament de la certificació del compliment del model individualitzat de prevenció penal.
  • Primera revisió anual d’implementació .