Programes de compliance – JUDILEX Experts

  • Avaluació individualitzada dels riscos associats a l’organització.
  • Entrevistes amb l’òrgan d’administració, proveïdors i empleats.
  • Informe de riscos i determinació de protocols pel compliment.
  • Pla de formació per part d’experts penalistes per a l’òrgan d’administració, directius i empleats.
  • Implementació per part de JUDILEX del model individualitzat de prevenció penal. 
  • Lliurament de la certificació del compliment del model individualitzat de prevenció penal.