¿Què és el compliance penal?

El compliance penal és un pla de prevenció de delictes que neix per garantir el respecte a la normativa i l’alineació de les organitzacions amb la cultura del compliment, i és a més un requisit indispensable per acollir-se a l’exempció de responsabilitat que preveu el codi penal en cas de comissió d’un delicte en el si de la persona jurídica.

La cultura del compliment normatiu de llarga tradició en països anglosaxons com Estats Units o Austràlia, i la seva interiorització, tant per part dels governs com de les organitzacions, suposa un canvi en la manera de procedir en consonància amb valors com l’honestedat, l’ètica i la transparència per donar resposta a la demanda cada vegada més generalitzada de la societat contra la corrupció.

Aquesta cultura ha arribat a Europa per quedar-se, i així es desprèn dels profunds canvis normatius que s’han implantat últimament com la llei de transparència, responsabilitat penal de les persones jurídiques, etc.

Amb aquests canvis normatius, una empresa pot veure’s immersa en un procediment judicial amb el resultat d’imposició de dures penes que poden arribar a sancionar-la amb la seva dissolució, la suspensió d’activitats o la prohibició de realitzar-les en un futur i/o un elevat import en el cas d’imposició de multes pel mer benefici indirecte d’un delicte que es cometi en el seu àmbit.

El model de prevenció individualitzat o compliance penal es converteix tant en una oportunitat com en una necessitat per a les empreses a els qui els és molt difícil controlar tots els factors que poden portar a la comissió delictual dins del seu àmbit. La implementació del programa de compliment no només donarà tranquil·litat a l’organització, sinó que, per extensió, la persona jurídica que se sotmeti a un programa de prevenció de delictes és aquella que es regeix per les normes de bon govern corporatiu, les bones pràctiques i l’ètica empresarial, ajustant-se a les expectatives de la comunitat, la qual cosa, en definitiva, es converteix en un avantatge competitiu i un valor afegit enfront de clients, treballadors, proveïdors, i a la societat en general, establint les bases d’una organització exitosa i sostenible.